Màu trong layout

Trên layout, ta cần nhấn mạnh màu sắc cũng như chất liệu sản phẩm. Muốn nhấn mạnh ta cần làm textile để rõ chất liệu của sản phẩm.
Màu có thể thể hiện trong:
1) Chữ
2) Nền
3) Yếu tố trang trí
Chất liệu có thể thể hiện trong chữ, lót nền.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: