Creative: Brainstorming in Logo Design Process

About the author: Aquil Akhter is a web graphic designer and has been working in this field for 8 years. He also runs the blog webdesigncore.com, which focuses on free web resources and inspiration for designers and developers. I get me had a lot of inspiration when reading his article. I posted into my blog to preview … Continue reading

Phần 3: tạo palettes màu cho thiết kế của bạn

Đây là bài viết của Cameron-chapman, một nhà thiết kế web design có kinh nghiệm nhiều năm trong thiết kế web và graphic design. Mình thấy cô này viết về lý thuyết màu khá hay nên dịch phần 1, phần 3 của lý thuyết màu. Phần 2 hơi đơn giản một tý, nếu rãnh thì … Continue reading

Phần 1: Lý thuyết màu trong webdesign

Màu sắc trong thiết kế mang tính chủ quan. Những gì gợi lên cảm xúc ở người này có thể hoàn toàn khác với cảm xúc của người khác. Điều này đôi khi là do sở thích cá nhân, hoặc là do ảnh hưởng nền văn hóa. Lý thuyết màu sắc tự nó là một … Continue reading