9 font cần nhớ

1. Times Là font tiêu chuẩn cho báo chí được sử dụng rất rộng rãi. Vì là font nhỏ nên tiết kiệm được giấy. Thích hợp để trình bày những thông tin mang tính xác thực, mang lại sự tinh tưởng cho người đọc. 2. Palatino: Là 1 font đẹp vì có nét cọ làm … Continue reading