Colin Scott Lip Stick Stained Cigarette

Thích kiểu gàooooooo thét của anh này ghê ^^! I really likeeeeeeeeeeeeeeeeee emotion that he showed his insight pain ! love this song so much!!!! Advertisements

Người hát tình ca- Uyên Linh

Bài hát em gái gởi, nghe thấy lạ và hay…. cảm xúc…